Scenariusze uporządkowane są zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

 Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalenie głosek „ś”, ź”, „ć”, „dź”  w izolacji oraz sylabach.

 Utrwalanie głosek „ś”, ź”, „ć”, „dź”  ”  w wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

 Utrwalanie i automatyzacja wszystkich głosek szeregu ciszącego w słowach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

Każdy scenariusz występuje w dwóch stopniach trudności. Wersja 1  dla dzieci w wieku 3-5 lat, wersja 2 dla dzieci w wieku 6-8 lat. Pojedynczy scenariusz zawiera: temat, cele terapii logopedycznej, jej przebieg oraz komplet ilustrowanych załączników w formie pdf do wydruku, w tym :

ćwiczenia oddechowe

ćwiczenia usprawniające aparat motoryki artykulacyjnej

ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową

ćwiczenia rytmizujące

ćwiczenia motoryki małej

ćwiczenia pamięci wzrokowo-słuchowej

ćwiczenia z zaburzoną głoską

ćwiczenia spostrzegawczości

ćwiczenia kodowania

ćwiczenia sekwencji i szeregów

ćwiczenia uważności i koncentracji

zestawy wyrazów / teksty / wiersze logopedyczne

gry logopedyczne / łamigłówki / rebusy / łamigłówki / puzzle / materiał obrazkowy