Kupując TWÓJ NARZĘDZIOWNIK LOGOPEDY otrzymasz:

  • 20 niezbędnych narzędzi do pracy w zawodzie logopedy. A konkretnie:
  • 13 kart do przeprowadzenia holistycznego badania logopedycznego dziecka w wieku 2-6 lat z autorsko ilustrowanymi materiałami obrazkowymi w formie pdf, w tym:

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka dwuletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka trzyletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka czteroletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego dla dziecka pięcioletniego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta badania logopedycznego z materiałem obrazkowym.

 Całościowa karta przesiewowego badania logopedycznego dziecka sześcioletniego z materiałem obrazkowym.

 Karta badania motoryki artykulacyjnej.

 Karta badania budowy aparatu artykulacyjnego.

 Karta badania czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy.

 Karta badania słuchu fonematycznego z materiałem obrazkowym.

 Karta badania reakcji słuchowych i mowy 0-2 lata z materiałem obrazkowym.

 Karta orientacyjnego badania słuchu 3-6 lat.

 Karta postępów terapii logopedycznej dla wszystkich głosek.

 W każdej całościowej karcie badania logopedycznego znajdziesz:

 Materiał do badania mowy wszystkich głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wraz z autorskimi ilustracjami

Badanie lateralizacji

Badanie narządów aparatu artykulacyjnego

Badanie czynności w obrębie aparatu artykulacyjnego

Badanie budowy aparatu artykulacyjnego

Orientacyjne badanie słuchu

Badanie słuchu fonematycznego wraz z materiałem obrazkowym

Badanie w zakresie orientacji przestrzennej

Badanie w zakresie czynności komunikacyjnych

Miejsce na diagnozę

Ponadto 7 narzędzi:

 Wywiad logopedyczny na potrzeby diagnozy logopedycznej oraz zajęć logopedycznych w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

Zgoda na przesiewowe badanie logopedyczne w Przedszkolu/Szkole Podstawowej wg RODO

 Regulamin zajęć logopedycznych w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

 Program terapii logopedycznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN w Przedszkolu/Szkole Podstawowej.

 Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wynikach przeprowadzonej diagnozy – przykłady.

 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – przykłady.

 Kupując TWÓJ PORADNIK LOGOPEDY:

 Zyskasz wiedzę z zakresu prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz opóźnionego rozwoju mowy dziecka.

 Poznasz wszystkie wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 Dowiesz się jakie są etapy prawidłowego połykania.

 Otrzymasz konkretne wskazówki jak wywoływać głoski z przekształceń artykulacyjnych.

 Wgłębisz się w tajniki terapii ręki.

 Nauczysz się pracować z głoskami trzech szeregów: szumiący, syczący, ciszący; rotacyzmem według etapów:

– I etap przygotowania

– II etap wywoływania

– III etap utrwalania

– IV etap automatyzacji

 Wdrożysz się w praktyczną pracę z gamacyzmem, kappacyzmem, nosowaniem, mową bezdźwięczną oraz jąkaniem.

  Ponadto otrzymasz:

 Ponad 100 ćwiczeń narządów artykulacyjnych usprawniających policzki, żuchwę, podniebienie miękkie, wargi, język, ćwiczenia oddechowe.

 Ponad 100 ćwiczeń z dziedziny terapii ręki.

 Ponad 30 ćwiczeń wspomagających narząd mowy, w tym ćwiczenia percepcji słuchowej, ćwiczenia słuchowe z analizą sylabową, głoskową i zdania, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia na kojarzenia wzorcowe z pojęciem, ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej.

 Instrukcję masażu wspomagającego motorykę dużą i małą – terapia ręki.

 Instrukcję masażu rozluźniającego.

Kupując TWÓJ SCENARIUSZ NA SZEREG CISZĄCY otrzymasz zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej głosek szeregu ciszącego „ś”, ź”, „ć”, „dź”.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej, w tym:

Scenariusze uporządkowane zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

 Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalenie głosek „ś”, ź”, „ć”, „dź”  w izolacji oraz sylabach.

Utrwalanie głosek „ś”, ź”, „ć”, „dź” w wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

 Utrwalanie i automatyzacja wszystkich głosek szeregu ciszącego w słowach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

Kupując TWÓJ SCENARIUSZ NA SZEREG SYCZĄCY otrzymasz zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej głosek szeregu syczącego „s”, „z”, „c”, „dz”.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej, w tym:

Scenariusze uporządkowane zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalenie głosek syczącego „s,” „z”, „c”, „dz” w izolacji oraz sylabach.

Utrwalanie głosek „s,” „z”, „c”, „dz”  w wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

Utrwalanie i automatyzacja wszystkich głosek szeregu syczącego w słowach, związkach wyrazowych, zdaniach oraz tekście w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

Kupując TWÓJ SCENARIUSZ NA SZEREG SZUMIĄCY zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej głosek szeregu szumiącego „sz”, „ż”, cz”, „dż”.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej, w tym:

Scenariusze uporządkowane są zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalanie głosek „sz”, „ż”, cz”, „dż” w izolacji oraz sylabach.

Utrwalanie głosek „sz”, „ż”, cz”, „dż”  w wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

Utrwalanie i automatyzacja wszystkich głosek szeregu szumiącego w słowach, związkach wyrazowych, zdaniach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

Kupując TWÓJ SCENARIUSZ NA RÓŻNICOWANIE TRZECH SZEREGÓW otrzymasz zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej.

To zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej różnicowania głosek trzech szeregów: szumiący, syczący, ciszący w sylabach, wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej, w tym:

 Różnicowanie szeregu szumiącego- syczącego „sz-s”

Różnicowanie szeregu szumiącego-syczącego „cz-c”

 Różnicowanie szeregu szumiącego-syczącego „sz,ż,cz,dż-s,z,c,dz”

 Różnicowanie szeregu szumiącego-ciszącego „sz-ś”

 Różnicowanie szeregu szumiącego-ciszącego „ż-ź”

 Różnicowanie szumiącego-ciszącego „sz,ż,cz,dż-ś,ź,ć,dź”

 Różnicowanie syczącego-ciszącego „s-ś”

 Różnicowanie syczącego-ciszącego „dz-dź”

 Różnicowanie syczącego-ciszącego „s,z,c,dz-ś,ź,ć,dź”

 Różnicowanie syczącego-ciszącego-szumiącego „s,z,c,dz-ś,ź,ć,dź-sz,ż-cz-dż”

Kupując TWÓJ SCENARIUSZ NA GŁOSKĘ „L” otrzymasz zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej głoski „l”.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej, w tym:

Scenariusze uporządkowane zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

Przygotowanie, wywoływanie głoski „l”.

Utrwalenie głoski „l”  w wyrazach w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie.

Utrwalenie głoski „li” wyrazach w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie.

Utrwalenie głoski „l”  w związkach wyrazowych oraz w zdaniach w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie.

Różnicowanie „l” – „j” w sylabach oraz wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.

Kupując TWÓJ SCENARIUSZ NA GŁOSKĘ „R” otrzymasz zestaw 10 scenariuszy zajęć terapii logopedycznej głoski „r”.

Zestaw zawiera ok 90 stron. W tym ponad 60 kart pracy w formie pdf gotowych do wydruku w pięknej szacie graficznej, w tym:

Scenariusze uporządkowane zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego:

Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalanie zbitek głoskowych „tr”  w izolacji, sylabach, wyrazach praz związkach wyrazowych.

Przygotowanie, wywoływanie oraz utrwalanie zbitek głoskowych „dr” w izolacji, sylabach, wyrazach oraz związkach wyrazowych.

Utrwalenie głoski „tr” oraz „dr” w sylabach, wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.

Wizualizacja oraz utrwalanie głoski „r” w sylabach oraz wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.

Różnicowanie „r” – „l” w sylabach, wyrazach, związkach wyrazowych oraz zdaniach.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pomoce logopedyczne – Pakiet III”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką.